Digitalna štampa


Digitalna štampa je osmišljena da u potpunosti olakša proces štampanja materijala. Pripremljeni materijal sa računara odlazi pravo u mašinu za digitalnu štampu koja za svega par minuta izbacuje više desetina otisaka.

Ovaj vid štampe je prije svega namijenjen za štampu malih i srednjih tiraža. Tehnologija digitalne štampe omogućava da za svega nekoliko sati dobijete svoje kataloge, brošure, prospekte, flajere, vizit karte, pozivnice... što bi u offset štampi trajalo nekoliko dana i bilo ne ekonomično zbog malog tiraža.

Nju najčešće koristimo za: vizit karte, ID kartice, flajere, jelovnike, cjenovnike, memorandume, pozivnice, kataloge, prospekte, brošure, kalendare, plakate, samoljepljive etikete, naljepnice, deklaracije, knjige malih tiraža, preslikače...

Prednosti


- Brzina izrade
- Povoljna cijena za male i srednje tiraže
- Kvalitet izrade
- Štampanje malih tiraža
- Ekonomičnost za male i srednje tiraže
- Mogućnost štampe na različitim materijalima
- Mogućnost personalizacije
- Mogućnost štampe promjenjivih podataka

Offset štampa


Ravna (offset) štampa primjenjuje se kao indirektna štampa, što znači da se boja sa forme ne prenosi direktno na podlogu, nego se predhodno prenosi na gumenu pokrivku (koja je postavljena na ofsetni cilindar – valjak), a zatim sa nje na materijal za štampu.

Kod ravne štampe štampajući i ne štampajući elementi se nalaze u istoj ravni, a međusobno se razlikuju po svojim fizičko-hemijskim karakteristikama. Štamparska forma je tako odrađena da su štampajuće površine prijemčive za boju, a da odbijaju vodu, dok ne štampajuće površine primaju vodu, a poslije vlaženja odbijaju boju. Sredstvo za vlaženje (voda) se prvo nanosi na formu, prekriva u tankom sloju liofobne, ne štampajuće elemente, dok boja koja se na formu nanosi nakon vode prekriva samo liofilne, odnosno štampajuće elemente.

Postoje tehnike ravne, visoke i duboke indirektne štampe. Postupak ravnog ofseta je danas najrasprostranjeniji postupak štampanja, ona pokriva 85 % štamparske djelatnosti u cijelom svijetu.

Prednosti


– Dosljedno visok kvalitet slike. Offset štampa daje oštre i čiste slike.
– Brza i laka proizvodnja ploča štampanja.
– Duži radni vijek ploča za štampanje, jer ne postoji direktan kontakt između ploče i površine štampanja.
- Pravilno razvijene ploče uz primjenu optimizovanih boja mogu trajati i do milion otisaka
– Offset štampa je najjeftiniji način da se proizvede visok kvalitet štampe za komercijalno štampanje u velikim količinama.

Grafičko oblikovanje i priprema za štampu


Grafički dizajn bilo kojeg promotivnog materijala može biti kratko informativan ili opširan, zavisno koliko informacija njime želite prenijeti, ali svakako je neizostavan dio marketinške promocije Vaših proizvoda ili usluge. Štampa bilo kojeg promotivnog materijala, pa tako i vizitke, može biti na raznim vrstama papira, u raznim tehnikama štampe, full kolor ili jednobojni, ali dizajn mora biti jasan, informativan i atraktivan te sadržavati odraz vizualnog identiteta kompanije tj. proizvoda ili usluge koje predstavlja.

KONTAKTIRAJTE ME