Brzo, jeftino i efikasno do preciznih i željenih rezultata


Internet marketing je vid oglašavanja koji Vam omogućava da brzo, jednostavno, a uz to, i jeftino reklamirate svoj proizvod i/ili uslugu velikom broju kupaca/korisnika. Uz moju pomoć Vaša reklama će doći do tačno onih kupaca kojima se želite obratiti.

Internet marketing koristi se za reklamiranje proizvoda i usluga putem interneta, ali i putem mobilnih uređaja, te putem email-a. Ono što ga čini popularnim u odnosu na klasične vidove marketinga jeste da nudi širok spektar mogućnosti za reklamiranje od izrade web prezentacije koja sama po sebi može da služi kao reklama, preko reklamnih oglasa (baner), plaćenih oglasa na pretraživačima, interaktivnim reklamama, plaćenim tekstovima, uz daleko manje potrebnih finansijskih troškova nego za klasične tipove marketinga.

internet oglašavanje - izrada reklama
dizajn rekalam za google i facebook

Ostvarite dodir sa kupcima koji žele Vaše usluge ili proizvode


Internet marketing omogućava daleko veću prilagodbu reklama ciljanom tržištu (određivanje geo-lokacije za reklamu, starosne dobi, ekonomske, obrazovne ili spolne strukture ciljane skupine). Ovo omogućava oglašivaču da svoje reklame tako prilagodi korisnicima da od njih ostvari najveću moguću dobit.

Još jedna prednost internet marketinga jeste brzo i kvalitetno kreiranje, održavanje i pokretanje/obustavljanje reklamnih kampanja koje mogu da traju bilo koji željeni vremenski period, ili pak da se tako definišu da su aktivne samo u određenim vremenskim periodima (samo određeni sati tokom dana, samo određeni dan u sedmici/mjesecu, ili kombinacija ovog dvoga), pri tome da se definiše striktno određeni budžet koji će se troštiti na kampanji (da li na dnevnoj ili mjesečnoj osnovi, po izvršenoj akciji i sl.).

Krajnji rezultat je potvrda pravog poteza


Pri izradi svih vidova marketinških kampanja nudim mjerenje rezultata aktivnosti, na osnovu kojih planiramo naredne korake kako bismo unaprijedili rezultate.

U ovom trenutku sam specijaliziran za nekoliko vidova internet marketinga i to:
- Dizajn, razvoj i održavanje Google reklama (Google AdWords)
- Dizajn, razvoj i održavanje Facebook reklama (Facebook Ads)
- Search Engine Optimization (SEO)
- Dizajn i razvoj interaktivnih reklamnih oglasa (banneri)

google analytics i facebook reklame

Želite biti viđeni od strane potencijalnih kupaca?


Pokušali ste se reklamirati na više načina, ali niste primjetili značajan napredak, još gore, niste primjetili nikakav napredak u Vašem poslovanju.

Jasno je da nastupa period gdje se zapitate postoji li usluga koja će Vam pomoći u ostvarivanju pozitivnih rezultata, rastu kompanije, te konačno riješiti Vaše probleme!?

Odgovor na Vaše pitanje je da, osjećajte se slobodno da me kontaktirate kako bismo saradnjom unaprijedili Vaše rezultate i poslovanje.