Brandiranje

Budite prepoznatljivi i ostvarite dobar prvi utisak


Vizuelni identitet je sistem vizuelne prezentacije kompanije kroz koji se postiže prepoznatljivost u tržišnoj komunikaciji. Te ga treba graditi lagano i kontinuirano, sa jasnim ciljem i načinima ostvarivanja tog cilja. Proces kreće sa izradom osnovnih elemenata (vizuelnih konstanti) i dalje se širi na sve oblike tržišne komunikacije.

Vaš vizuelni identitet jeste ono što ostavlja prvi dojam na potencijalne klijente, partnere i investitore. Bez obzira čime se bavite i koliko to dobro radite, bez dobro osmišljenog vizuelnog identiteta teško ćete se izdvojiti od konkurencije.

Vaš novi identitet izrađen sa pažnjom na najmanje detalje


Osmišljavanju Vašeg vizuelnog identiteta pristupam kao cjelini. Pri tome vodim brigu o odabiru prikladnih zaštitnih (karakterističnih) boja, o izradi logotipa i zaštitnog znaka, odabiru i korištenju prikladnih fontova, osmišljavanju i dizajnu ostalih potrebnih vizuelnih elemenata za Vašu kompaniju ili proizvod.

Ne zaboravimo na izgled službenih dokumenata (izgled memoranduma, fax poruka, email poruka, faktura, ponuda, narudžbenica, radnih naloga i sl.) koje dizajniram uz primjenu elemenata vizuelnog identiteta, također izrađujem upečatljive vizitke, stvaram dopadljive i funkcionalne web stranice sa ciljem da kod krajnjeg korisnika ostavite pozitivan dojam. Općenito, vizuelni identitet izražava karakteristike kompanije te njene vrijednosti i ambicije u poslovanju.

izrada knjige standarda
izrada branda kompanije

Ne zanemarite ulogu brandinga u poslovanju i komunikaciji


Vizuelni identitet osigurava nekoj kompaniji, ili organizaciji, njenu prepoznatljivost. Za gotovo sve kompanije, kao i neprofitne organizacije, od vitalnog je značaja da je što više ljudi svjesno da kompanija postoji te da znaju koje su njene osnovne djelatnosti. On predstavlja kompaniju prema klijentima i partnerima te stoga pridonosi imidžu i reputaciji iste.

Vizuelni identitet izražava strukturu kompanije, vizualizira njenu koherentnost, kao i odnose između njenih dijelova. Također, vizuelni identitet kompanije ima značajnu ulogu na poistovjećivanje zaposlenika sa njom ili njenim sektorom u kojem su zaposleni. Identifikacija sebe kao dijela kompanije u kojoj rade značajna je za zaposlenike, te za njihovu produktivnost i lojalnost istoj.

Želite se izdvojiti i napredovati u poslovanju?


Ukoliko je Vaš odgovor na ovo pitanje pozitivan, kontaktirajte me kako bismo izgradili brand koji zaslužujete, napravili snažniju komunikaciju između kompanije i njenih klijenata, te unaprijedili Vaše poslovanje.