Promjena loga i fokusa kompanije može biti dio djelomičnog rebrendiranja, dok je potpuno rebrendiranje poput osnivanja nove firme.

Rebrendiranje je proces koji se s vremena na vrijeme mora dogoditi. Tržišne promjene mogu prisiliti kompaniju da promijeni svoju marketinšku strategiju i sam brend. Karakteristike koje ste godinama gradili i isticali u komunikaciji sa potrošačima preko noći mogu postati neodgovarajuće u novoj priči o Vašem brendu.

Rebrendiranje je veliki izazov za svako preduzeće i nosi veliki rizik. Mnogi stručnjaci smatraju da se ne treba upuštati u ovaj proces ukoliko ne postoji druga opcija za spas tržišnog udjela ili same kompanije.

Kada već dođete u nezavidnu poziciju koja zahtijeva temeljne promjene, onda se trebate potruditi da to uradite na što bolji način. Svakako da ne želite da ime Vaše marke stoji na onim stranicama knjige koja govori o lošim i neuspješnim pokušajima.

Primjer MasterCard rebrendiranja

Prije svega morate znati procijeniti kada je vrijeme za rebrendiranje.

Jedan od najboljih indikatora su krupne promjene u poslovanju kompanije koje iziskuju novu marketinšku strategiju za postojeću ili novu liniju proizvoda. Poruke koje odašiljete potrošačkom svijetu ne mogu više biti iste.

Vjerodostojan pokazatelj je i potreba da definirate novu ciljanu grupu za Vaše proizvode ili usluge. Ovo je čest slučaj sa start-up firmama koje se postepeno razviju u manju stabilnu kompaniju.

Operativni zahvat na marki može biti potreban i u slučaju da imate status quo u kontekstu prodaje. Stagniranje prihoda duži vremenski period definitivno je alarm da nešto napravite.

Djelomično ili potpuno rebrendiranje?

Postoji više formi rebrendiranja. Djelomično i potpuno rebrendiranje su dva potpuno različita pojma. Djelomično rebrendiranje je manje turbulentan proces i podrazumijeva promjene manjeg obima. Integralno ili potpuno rebrendiranje je nešto što kompanije čine jednom ili dva puta u čitavom svom životnom vijeku.

Promjena loga i fokusa kompanije može biti dio djelomičnog rebrendiranja. Ovaj proces nije toliko složen, odnosno rizičan i ne podrazumijeva velike oscilacije u poslovanju.

S druge strane, potpuno rebrendiranje je poput osnivanja nove firme. Promjena imena preduzeća i njegove djelatnosti uzrokovat će temeljite poslovne zaokrete. U takvim je uslovima potrebno kreirati novu marketinšku strategiju i osvojiti udio na novom tržištu.