Uloga boje u vizualnoj komunikaciji

Žuta podmornica, ružičasti Cadillac, crveni planet, zlatna medalja, plavi…