Šta je GDPR i kako mu se prilagoditi?

Sa mjesecom martom ove godine završava dvogodišnje prijelazno razdoblje te za…